Πρώτα Έθνη
Το πρώτο έθνος που διαμορφώθηκε στη Μέση Ανατολή ήταν η Αίγυπτος. Ήδη από το 3.100 π.Χ. οι πόλεις-κράτη στις όχθες του Νείλου, σε ένα μήκος 800 χιλιομέτρων, είχαν την ίδια γλώσσα και τον ίδιο πολιτισμό. Την ίδια περίπου περίοδο αναπτυσσόταν στην Κρήτη ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Γύρω στο 2.500 π.Χ.εμφανίζεται ο κινεζικός πολιτισμός στην κοιλάδα του Κίτρινου ποταμού, ενώ την ίδια εποχή άρχισε να αναπτύσσεται η γεωργία στην Κεντρική Αμερική.

Πρώτη ανάπτυξη επιστημών
Οι επιστήμες και η τεχνολογία που αναπτύχθηκαν αυτά τα πρώιμα χρόνια και οι οποίες είχαν στην αρχή πρακτικό χαρακτήρα ήταν: η μεταλλουργία, που αποσκοπούσε στην κατασκευή εργαλείων και όπλων, η αστρονομία, που ασχολούνταν με τον υπολογισμό του χρόνου και τη γνώση των εποχών της σποράς και της συγκομιδής, τα μαθηματικά και η γεωμετρία, που είχαν ως αντικείμενό τους τις μετρήσεις, η ναυσιπλοΐα και η αρχιτεκτονική. Ένα μεγάλο άλμα επιτεύχθηκε το 1500 π.χ. με την επινόηση των αλφαβήτου, ενός συνόλου συμβόλων, όχι για τις ιδέες αλλά για τους φθόγγους που σχηματίζουν τις λέξεις. Η επαναστατική αυτή μέθοδος διευκόλυνε αφάνταστα τη γραφή και την ανάγνωση.

Ελλάδα
Η μεγάλη επιστημονική συνεισφορά των Ελλήνων, των οποίων ο πολιτισμός άρχισε να ακμάζει γύρω στο 800 π.Χ. ήταν η μέθοδός τους. Ερευνώντας τις γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του κόσμου, οι Έλληνες ανέπτυξαν θεωρίες που βασίζονταν μόνο σε ότι μπορεί να αποδειχτεί. Αντίθετα με τους άλλους πολιτισμούς που είχαν προηγηθεί, οι Έλληνες διαχώρισαν την επιστήμη από τη θρησκεία και τις προλήψεις. Οι αστρονομικές παρατηρήσεις τους απέδωσαν σημαντικούς καρπούς, ξεπερνώντας κατά πολύ τις παλαιότερες γνώσεις. Ακόμη ήταν οι πρώτοι που διαχώρισαν τα μαθηματικά από τις πρακτικές ανάγκες του υπολογισμού και της μέτρησης και ανέπτυξαν, σε μια περίοδο 8 αιώνων, τις λογικές μεθόδους της άλγεβρας και της γεωμετρίας, που αποτέλεσαν τις βάσεις των σύγχρονων μαθηματικών. Δεν παραμέλησαν, βέβαια και τις πρακτικές εφαρμογές, όπως την ερμηνεία της αρχής της άνωσης και τη θεωρία για τη λειτουργία των μοχλών (Αρχιμήδης).

Ο Αριστοτέλης, εκτός από τη διατύπωση του ορθολογικού συστήματος σκέψης, που ονομάζουμε λογική, θεωρείται πατέρας της βιολογίας, εξετάζοντας και ταξινομώντας πάνω από 500 είδη ζώων, ενώ ο μαθητής του ο Θεόφραστος, συνεχίζοντας το έργο του δασκάλου του θεμελίωσε τη βοτανική.

Ο Έλληνας γιατρός Ιπποκράτης αποκαλείται πατέρας της ιατρικής, καθώς τον 5ο αιώνα π.Χ. απέρριψε την ιδέα πως οι ασθένειες ήταν αποτέλεσμα θεϊκών παρεμβάσεων, ενώ άλλοι Έλληνες γιατροί ήταν οι πρώτοι που προχώρησαν σε ανατομές ανθρώπινων πτωμάτων ήδη από το 500 π.Χ.

Ρώμη
Το 100 π.Χ.. μετά την παρακμή της Ελλάδας, η Ρώμη αναδείχτηκε σε κυρίαρχη δύναμη της Μεσογείου. Οι Ρωμαίοι δεν ήταν καινοτόμοι αλλά ασχολήθηκαν με την πρακτική αξιοποίηση των ελληνικών γνώσεων, ιδίως στη μηχανική και τις κατασκευές, εξαπλώνοντάς τες με τις κατακτήσεις τους. Όταν κατέρρευσε η αυτοκρατορία των Ρωμαίων, προς το τέλος του 5ου αιώνα μ.Χ. τερματίστηκε και η επιστημονική έρευνα στην Ευρώπη. Είχε έλθει η ώρα του Μεσαίωνα.

Pin It on Pinterest

Share This