ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 18:30-21:30