ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ:

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

11:30-14:30 & 18:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

11:00-14:00

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

11:30-14:30 & 18:00-21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

11:00-14:00

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

17:30 – 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

11:00-14:00

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

17:30 – 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

11:00-14:00

Pin It on Pinterest

Share This