Αρχαία Ελληνικά 2 (Cretalive)

Αρχαία Ελληνικά 2 (Cretalive)

Δημοσιεύσεις Αρχαία Αρχαία ελληνικά Διδαγμένο κείμενο Πλάτων – Πρωταγόρας (322 Α – 323 Α) & Αριστοτέλης – Πολιτικά (Α2, 15-16) Α. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι...
Αρχαία Ελληνικά 1 (Cretalive)

Αρχαία Ελληνικά 1 (Cretalive)

Δημοσιεύσεις Αρχαία ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (B1,4 & Β6, 4-8 & Β6, 10-13) Α. Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ...