Αρχαία Ελληνικά 2 (Cretalive)

Αρχαία Ελληνικά 2 (Cretalive)

Δημοσιεύσεις Αρχαία Αρχαία ελληνικά Διδαγμένο κείμενο Πλάτων – Πρωταγόρας (322 Α – 323 Α) & Αριστοτέλης – Πολιτικά (Α2, 15-16) Α. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι...
Αρχαία Ελληνικά 1 (Cretalive)

Αρχαία Ελληνικά 1 (Cretalive)

Δημοσιεύσεις Αρχαία ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (B1,4 & Β6, 4-8 & Β6, 10-13) Α. Ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὰς δυνάμεις τούτων πρότερον κομιζόμεθα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ πολλάκις ἰδεῖν ἢ...

Pin It on Pinterest