Θέματα Χημείας (Cretalive)

Θέματα Χημείας (Cretalive)

Δημοσιεύσεις Χημείας «ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ» Σε δοχείου σταθερού όγκου 1 L, εισάγουμε 2 mol N2 και 5 mol Η2, θερμαίνουμε στους θ0 C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: Ν2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g) Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας ισχύει ότι: 2∙[ Ν2] = [Η2]. α. Να υπολογίσετε: i) τη σύσταση του...

Pin It on Pinterest