Θέματα Φυσικής

Θέματα Φυσικής

Δημοσιεύσεις Φυσική ΘΕΜΑ 1   Στα παρακάτω θέματα Α και Β να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας   A. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις x1= A1ημ10t (S.I.)...

Pin It on Pinterest