Adres Kayıt Sistemi Aks

Başvuru formunu işbu aydınlatma metninin ekinde bilgilerinize sunarız. Ayrıca açık rıza vermeniz halinde iletişim veriniz diğer ürünler hakkında da bilgi vermek amacıyla işlenebilecektir. Hizmet satın almamanız halinde advert ve soyadınızı dimension hitap edebilmek adına açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir. Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz. Kişisel veri aktarımı halinde Quick Sigorta, kişisel veri aktardığı üçüncü kişilerin de işbu Politika’ya uymasını sağlamaktadır.

Müşterilere ait Kişisel Veriler yukarıda yer alan başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız. https://bahisyasal.net/ Yüklediğiniz excel dosyasında hata alınan kimlik numaralarının detay bilgileri verilmektedir. Tüm konutların zorunlu deprem sigortası yaptırması nasıl yasal bir zorunluluk ise DASK adres kodunu da bilmek o denli zorunludur.

  • Bahis sitesinin sunmuş olduğu avantajlar, para çekim ve yatırım işlemlerinde aksaklık yaşanmaması, sitenin devamlı kendini geliştirmesi gibi durumlar göz önüne alınarak, pek çok olumlu yorum yapılmaktadır.
  • İşlem süresi yarım saati bulmuyor hızlı takip edilmekte ve o kişinin hesabı kapatılır.

Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmaması sebebiyle açık rızasının alınamadığı durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. (“Quick Sigorta”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekte olup ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş bağlantılarımız dâhil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. Quick Sigorta, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır.

Gerekli Evraklar

Quick Sigorta tarafından gerçekleştirilen kişisel veri aktarımlarında Politika’nın 2. Quick Sigorta’nın grup şirketleri, iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktadır. Çerezler türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, İnternet Sitemize eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, incelediğiniz hizmetlerimiz gibi İnternet Sitemize yaptığınız ziyaret sırasında elde edilen tüm verileri kapsamaktadır. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.

güncel adres

İşlenme Hukuki Sebepleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenebilecektir. Quick Sigorta, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve varsa açık rıza, yoksa hukuki sebeplerle sınırlı olarak gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle ilgili kişinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Ve 9.maddelerinde öngörülen kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket etmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Müşterilerimiz, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere dair detaylı düzenlemelere Şirketimizin adresinde yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilecektir.

Üçüncü Bölüm

Herhangi bir hizmet satın almamanız halinde aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde kişisel verinizi işleyebilmekteyiz. İlgi alanlarınıza ve dimension daha iyi hizmet ve reklamları sunabilmek için de çerezler kullanılmaktadır. Quick Sigorta, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; dimension daha uygun içerikleri, kişiye özel hizmetleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları sunmaz.

Quick Sigorta, KVKK’ya uygun olarak işbu Politika kapsamında yer alan kişisel verileri aşağıda sıralanan alıcı gruplarına belirtilen amaçlar ile aktarabilmektedir. Kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve aktarım amaçları, kişisel veri kategorilerinin ilişkilendirilmesiyle açık ve detaylı olarak belirlenmiş ve Quick Sigorta Kişisel Veri Envanterine işlenmiştir. Bu yöntemler doğrultusunda toplanan kişisel veriler, işbu Politika’nın 2. Bölümünde yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak ve yukarıda listelenen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun kalmak ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza edilmektedir. Quick Sigorta, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.