ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι στιγμές εντός & εκτός
Γνωρίστε μας

Η ΕΠΙΛΟΓΗ είναι ένα έργο καρδιάς, είναι η εκπαίδευση όπως θα θέλαμε να είναι.

Κανέλας Χρήστος

Δεν βλέπουμε τους μαθητές ως μηχανές…τους βλέπουμε ως οικογένεια.

Λιανέρης Μαρίνος

Στιγμές Διδασκαλίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πέρα από τα βιβλία

Όταν μοιραζόμαστε και κατανοούμε το άγχος των μαθητών, τότε εξαφανίζεται.

Λιόκαλος Γιάννης

Είμαστε δίπλα στο ταξίδι των μαθητών προς την ολοκλήρωση της προσωπικότητά τους.

Πλατανιάς Γιάννης

Στιγμές ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Pin It on Pinterest

Share This